Tanı, İlaç Tedavisi ve Ameliyatı

Tanı, İlaç Tedavisi ve Ameliyatı

İdrar kaçırma her türlü kontrol edilemeyen ve istenmeyen idrar tutamama durumudur. Eğer bu durum düzenli olarak tekrarlarsa tıbbi bir sorun olarak kabul edilir. Kadınlar, erkeklere göre idrar kaçırma sorunlarından daha fazla şikâyetçi olurlar.

Birçok hasta doktorlarıyla idrar kaçırma durumunu konuşmaktan rahatsızlık duydukları için tedavisiz kalmaktadır.

İdrar kaçırma sıklıkla meydana geliyor veya hayat kalitesini etkiliyorsa doktora görünmek ve tıbbi tedavi önerileri almak oldukça önemlidir. Hastaların çoğunda idrar kaçırma farklı tedavi seçenekleri ile tedavi edilebilir. Bu tedavi seçenekleri; pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesi, ilaç tedavileri veya cerrahi tedavilerdir.

İdrar kaçırmanın en sık nedenleri:

Hormon eksikliği

Pelvik taban kaslarının zayıflığı

Nörolojik hastalıklara bağlı idrar kaçırma

İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar kaçırma tedavisi idrar kaçırmanın çeşidine, ne kadar şiddetli olduğuna ve neyin sebep olduğuna bağlıdır.

İdrar kaçırma tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar, muskarinik reseptör antagonistleri (MRA), mirabegron ve östrojendir. Diğer ilaçlar arasında desmopressin ve duloksetin yer alır.

Stres tipinde idrar kaçırma cerrahi tedavi

 Eğer stres tipi(karın içi basıncının arttığı öksürmek, ıkınmak ve gülmek)  idrar kaçırma (SUI) yakınmanız varsa, cerrahi tedavi önerelir.

SUI için genel olarak önerilen tedavi seçenekleri:

Askı yerleştirilmesi

Burch kolposüspansiyon

Yer kaplayıcı ajanlar