GESTASYONEL DİYABET(GEBELİK ŞEKERİ)

GESTASYONEL DİYABET(GEBELİK ŞEKERİ)

DİABETES MELLİTUS

 • Tüm gebelerin %2-3

 • %90 Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM)

 • %10 Pregestasyonel DM (PGDM) veya İnsüline Bağımlı DM (IDDM)

GESTASYONEL DİABETES MELLİTUS

 • Gebeliğin sonlanmasından sonra geriye dönebilen,

 • Gebelik esnasında ilk kez tanınan veya başlayan değişik derecede ve şiddette karbonhidrat intoleransı olarak tanımlanır.

 •  Diabet de ise ,glukoz intoleransı veya insülin rezistansı gebelikten öncede mevcut olabilir.

 • GDM , Tip 1 veya Tip 2 diabet ile aynı değildir.

GEBELİK FİZYOPATOLOJİSİ

 • Insulin rezistansı: Gebeliğe bağlı oluşan hormonal değişiklikler (HPL, kortizol, estriol ve progesteron artışı, böbrek ve plasentada insülin yıkımının artması) nedeniyle,  İnsülin etkisinin parsiyal olarak engellendiği  durumdur.

 • İnsülin rezistansı;  fetusun büyüme ve gelişmesi için anneden fetusa glukozun serbest olarak geçmesini sağlar

 • Gebeliğin 3.trimesterinde insülin rezistansı % 50 artar

 • Artmış insülin rezistansını kompanse etmek için, maternal pankreatik beta hücreleri 3 kat daha fazla insülin salınımı yapar

 • Annenin pankreası insülin rezistansını karşılamak üzere yeterli insülin üretemez ise kan glukoz düzeyleri yükselir ve GDM meydana gelir

 

GEBELİKTE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

 • Progesteron ↑

 • Prolaktin ↑

 • Human Plasental Laktojen ↑

 • Kortizol ↑

 • İnsülin ↑

 • Glukagon ↓

 • Östrojen

GDM YÜKSEK RİSK GRUBU

 • BMI > 30 kg/m2

 • Makrozomik bebek öyküsü (> 4.5 kg)

 • Önceki gebeliğinde diabet öyküsü

 • Ailede diabet öyküsü (tip 1 veya tip 2)

 • Etnik gurup (Çin, Hindistan, Pakistan)

 • Polikistik over sendromu

 • Achantosis nigricans

 • Kortiosteroid kullanımı

 • Polihidramniyoz

 • Düşük öyküsü

 • AKŞ >110 mg/dl

 • Rastgele ölçülen KŞ >126 mg/dl

GDM-PERİNATAL PROBLEM

Makrosomik fetus

 • Omuz distosisi                        

 • Mekonyum aspirasyonu

 • Asfiksi

 • Brakial pleksus zedelenmesi

 • Travmatik doğum

 • Doğum eylemi anomalileri

İNSÜLİNE BAĞIMLI DİABET

Anneye ait problemler

 • Hipoglisemi

 • Hiperglisemi

 • Üriner enfeksiyon

 • Hipertansiyon

 • Polihidramnioz

 • Retinopati

Bebeğin problemleri

 • Düşük

 • Konjenital anomali

 • RDS

 • Hipoglisemi

 • Makrosomi

 • Hiperbilirubinemi

 • Hipokalsemi

DİABETİK ANNE BEBEĞİ ANOMALİLERİ

SSS

 • Anansefali

 • Holoprozensefali

 • Ensefalosel

Kalp ve Büyük Damar

 • ASD,VSD

 • Aort koarktasyon

 • Büyük dm transpozisyon

İskelet ve Spinal Kanal

 • Kaudal regresyon sendromu

Genitoüriner

 • Renal agenezi

 • Ureter duplikasyonu

Gastrointestinal

Anal atrezi

GEBELİK VE DİABET

 • Etkilenme döllenmeden itibaren başlar

 • 9 haftadan önce yapılacak çok yakın glukoz izlemi anomali insidansını en aza indirecektir

 • Daha sonraki etkilenmeler hiperinsülinemiye bağlıdır

GDM TEDAVİSİ

 • Medikal beslenme tedavisi

 • Kan şeker takibi

 • Egzersiz

 • İnsülin tedavisi

 • Diyet: 3 ana, 3 ara öğün

 • % 50-60 KH, %10-20 Protein, %25-30 Yağ

 • İki haftalık diyet tedavisine rağmen

 • AKŞ >100 ve/veya

 • 1. st KŞ >140 mg/dl ise

 • insülin tedavisi başlanmalıdır

GDM BESLENME TEDAVİSİ

 • Gebeliğin ihtiyaçlarına cevap verecek yeterli kaloriyi sağlayacak,

 • Postprandiyal hiperglisemiye yol açmayacak,

 • Ketonüriye neden olmayacak,

 • Gebenin uygun kiloda kalmasını sağlayacak

 • Hedef kan glukoz seviyelerini korumaya yönelik şekilde olmalıdır

 

DOĞUM

 • GDM kendisi tek başına sezaryen ya da 38. gebelik haftasından önce doğum için endikasyon değildir

 • Vajinal doğum tercih edilse de her gebe bireysel olarak değerlendirilmelidir

 • Klinik ve ultrason muayenesi ile fetus büyük ise (>4500g) omuz distosisi ve doğum travmalarından kaçınmak için sezaryen tercih edilmelidir

POSTPARTUM İNSÜLİN REZİSTANSI VE GDM ÖNEMİ

 • Gebeliğinde GDM olan kadınların %60’da ileriki yaşamlarında tip 2 diabet gelişecektir

 • Sonraki gebeliklerde GDM rekürrens oranı %65’in üzerindedir

 • %40  oranında Diabet doğum sonrası devam edebilir, bu yüzden doğumdan 40 gün sonrası 75 gr GTT tekrarlanması önerilir.