Düşük ve Tekrarlayan Düşük Tanı ve Tedavi

Düşük ve Tekrarlayan Düşük Tanı ve Tedavi

Tekrarlayan gebelik kaybı nedenleri nelerdir?

Çoğu hamilelik kaybı, kromozomal veya genetik anomalilerden kaynaklanır ve rastgele olaylardır. Anormallik; yumurta, sperm veya erken embriyondan gelebilir. Tüm gebeliklerin neredeyse yüzde 20'si (beşte bir) düşükle sonuçlanır. Düşük olma riski 24 yaşından küçük kadınlar için yüzde 9,5'tir. Bu risk, yaşla birlikte istikrarlı bir şekilde artar. 30 yaş grubunda yüzde 11'e yükselir ve 40 yaşlarındaki kadınlarda yüzde 33'e ulaşır. 44 yaş üzerindeki kadınlarda ise düşük oranı genel olarak yüzde 53'tür. Anne yaşının ilerlemesi, yetersiz yumurta kalitesi nedeniyle düşük riski oluşabilir ve yumurta kalitesi genetik anormalliklere neden olur. Bazen, anne veya babanın genlerinde hafif düzensizlik olabilir, ancak embriyolar ciddi şekilde etkilenebilir ve dolayısıyla düşük yapılabilir. Bazen, rahimde düşük yapmaya yol açan bir anormallik olabilir. Düşük, gebelik veya inflamasyon için kötü kan arzından da kaynaklanabilir. Bazı kadınlar düzensiz şekilli rahimle doğabilir ya da zamanla rahimde anormallik gelişebilir. Kadınların bağışıklık sistemi tekrarlayan gebelik kaybında da rol oynayabilir. Hormon anormallikleri, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı ve annede görülen kan pıhtılaşması gibi anormallikler de gebelik kaybına yol açabilir. Genel olarak konuşursak, çevresel faktörler, stres ve mesleki faktörler gebelik kaybıyla ilişkili görünmemektedir.

Tekrarlayan gebelik kaybı tedavileri

Tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalar için tedavi önerileri, tekrarlayan gebelik kaybının altında yatan nedene dayanır. Karyotipik (kromozomal veya genetik) bir anormallik bulunan kişiler genellikle genetik inceleme yapılır. Eğer varsa genetik anormallik tespit edilerek ileride kromozomal olarak normal veya anormal gebelik yaşama olasılığı araştırılır. Bir rahim anormalliği bulunursa, defekte bağlı olarak ameliyat yapılabilir. Antifosfolipid sendrom tanısı konursa, kan pıhtı oluşumunu azaltacak bazı ilaçlar verilebilir. Tiroid fonksiyon bozukluğu veya diyabet teşhisi konduğunda, spesifik ilaçlar reçete edilebilir. Tekrarlayan gebelik kaybının nedeni ne olursa olsun ileride gebelikte başarılı olma şansı yüksektir. Başarı oranı herhangi bir anormallik saptanmazsa yüzde 77, bir anormallik tespit edildiğinde ise yüzde 71'dir. Gebelik kaybının kişiye özel nedenleri tespit edildikten sonra teşhis edilen soruna yönelik tedavi planıyla düşük riski engellenebilmektedir.