Doppler Ultrasonografi

Doppler Ultrasonografi

ULTRASOUND VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonografi yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak vücut içindeki organların ve diğer yapıların görüntülenmesidir. Ultrasonografi en çok, sıvı içeren organların ve yapıların incelenmesinde yararlıdır.Kemik gibi katı yapılar ve akciğer gibi hava dolu organlar (çok fazla sıvı içermediklerinden) ultrasonda iyi görünmezler.Fakat sıvı içeren organlardaki kitle ve katı oluşumlar izlenebilir. Ultrasonografi çeşitli alanlarda kullanılır: Batın (karın) içi organları incelemede (abdominal USG), kadın hastalıklarında (jinekolojik USG), gebelik ve doğum takibinde (obstetrik USG), kalp işlevlerinin ve yapısının incelenmesinde (ekokardiografi), meme dokusunu incelemede (mamografi), damarların-tiroid-testis-göz vb organ ve yapıların incelenmesinde...

Doppler Ultrasonografi;

Bebeğin büyümesini ve hareketlerini, suyunun yeterli olup olmadığını, plasentanın görevini yeterince yapıp yapmadığını, bebeğin ve plasentanın kan akımlarının yeterli olup olmadığını gösterir.

Özellikle daha önceki gebeliğinde sorun yaşamış olan gebelerde; preeklampsi (gebelikte tansiyon yüksekliği ile giden, gebelik zehirlenmesi ), diyabet, ölü doğum, fetal gelişme geriliği ,oligohidramnios(suyunda azalma) gibi durumlarda yapılan doppler ultrasonografi önemlidir.

 Anneye ait rahim atar damarlarından geçen akımın rezistansı (direnci) ölçülerek (uterin arter Doppleri) o gebelikte geçirilebilecek preeklampsi, erken doğum, anne karnında gelişme geriliği riski,  gebeliğe ait komplikasyon riskinin artmış olup olmadığı anlaşılabilmektedir.

Bu işlem gebeliğin her döneminde de yapılabilmektedir. Elbette daha ilk aylarda,  11-14. gebelik haftası fetal tarama sırasında yapılması önemlidir. Bu Doppler ölçümlerinde rezistans artışı saptandığında daha yakın takip önerilmektedir. Ayrıca yine gebenin özelliklerine göre düşük doz aspirin, omega3 desteği önerilebilir.

Umbilikal arter Doppler ultrasonu en sık kullanılan doppler ölçümlerindendir. Bebeğin göbek kordonunda bulunan 2 atardamarın akımları ölçülür. Özellikle 3. trimesterde riskli gebelik izleminde, bebeğin iyilik halinin belirlenmesi için kullanılır. Umbilikal arter Dopplerininin normal olması bebeğe giden kan miktarının normal olması bebeğin kanındaki oksijenin de normal olması demektir.

Bazı özel durumlarda mesela bebeğin gelişme geriliği, kilo alamaması, kansızlığı gibi veya ikizden ikize transfüzyon (kan geçişi) durumlarında bebeğin beynindeki orta serebral arter (MCA), kalp karaciğer arasındaki duktus venozus, aorta (ana atardamar) sayılabilir.

Her türlü US ve Doppler incelemesi ve USG eşliğinde yapılabilen girişimsel işlemler merkezimizde gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca gebelik takibi esnasında fetusun (bebeğin) gerçek zamanlı ( 4D ) görüntüleri elde edilebilmektedir.