Boş Gebelik(Blighted Ovum)

Boş Gebelik(Blighted Ovum)

Embriyonu olmayan gebelik de denir. Tanısı ultrasonografi ile konur. Rahim içinde gebelik kesesi belli bir büyüklüğe gelmesine rağmen içinde bebeğe ait görüntülerin olmaması tanıda önemlidir.

Boş gebelikte %50 oranında kromozomal anormallik mevcuttur. Vücut bir süre sonra bu gebeliğin anormal olduğunu anlar ve düşük başlar. Ancak düşüğün başlaması bazen haftalar sonra olabilir. Tanı kesin konmuş ise bir an önce kürtaj yapmak en iyi tedavi şeklidir.

     Tanı Kriterleri:

  1. 6. gebelik haftasında rahim içinde fetal kutup izlenmez ise
  2. Fetal pole yolc sac olmasına rağmen yok ise
  3. Fetus gebelik kesesi 20mm iken hala görülmüyor ise

Bu durumlarda tanı neredeyse kesindir. Ancak ailenin aklına bebeğin geç oluşabileceği gelir. Ailenin ikna olması için birkaç gün beklenebilir.