2’li ve 4’lü Tarama Testi

2’li ve 4’lü Tarama Testi

GEBELERDE TARAMA TESTİ


Prenatal tarama testi yapılanlarda Down Sendromlu bebek doğum oranı, tarama yapılmayanlara göre 25 yaşındaki gebelerde 4 kat, 40 yaşındakilerde ise 12 kat azalmaktadır.
Amniosentez uygulama ihtiyacı tarama yapılanlarda 32 kat daha azalmaktadır (385/12). Bu nedenle, İngiltere’ de gebelerin % 70’ i, ABD’ de ise % 65’ i prenatal tarama testleri ile taranmaktadır.
 

İkili tarama testi (11-14 hafta tarama testi/ense kalınlığı testi)

 11-14. hafta tarama testi veya ense kalınlığı testi olarak da bilinen bu test, gebeliğin 11 ile 14. haftaları arasında yapılan ultrasonografik inceleme ile aynı zamanda anneden alınan kan örneğinde yapılan laboratuvar tarama testiyle sık rastlanılan bazı fetal anormalliklerin (mesela Down sendromu gibi) o gebelikte olma riskinin hesaplanmasını içerir.

Ense Kalınlığı (nuchal transclucency, NT) ölçümü ne demektir?

Anne karnındaki bebeğin ense kısmında cilt-cilt altı aralığındaki sıvı birikiminin ultrasonla ölçülmesidir. Bu sıvı her bebekte belli bir sınıra kadar normal olarak vardır. NT ölçümünün yükseldiği durumlarda, hem kromozomal hem de yapısal bozukluk ihtimali artmaktadır.

11-14. hafta taramasının, ikili testin amacı nedir?

Bu ultrason taramasının ve testin amacı Down sendromu riski ve diğer kromozomal anormalliklerin riskini değerlendirmek, bu haftada fetusta bulunabilecek yapısal anormallikleri teşhis etmek, ikiz, üçüz gebelik gibi çoğul gebeliklerin teşhisi ve belirti vermeyen gebelik kayıplarının teşhisini koyabilmektir.

11-14. hafta testi (ikili test) nelerden oluşur? Down sendromu saptama yüzdesi nedir?

11-14. haftada yapılan risk hesaplanmasında annenin yaşı, anne kanında ölçülen PAPP-A ve Free Beta hCG düzeyleri, ultrasonla ölçülen fetüsün ense kalınlığı, bebeğin burun kemiği, bebeğin kalp ve duktus venozusundaki kan akımlarının katılımıyla verilir. Down sendromu saptama oranı tüm bu belirteçler ile %97.5 civarındadır.

4’lü ve 3'lü Tarama Testi:
Dörtlü Test daha verimli olup, belirleme değeri % 79-80’ dir. Üçlü  Test’ in ise % 69’ dur. Üçlü Test için 15. ve 22. haftalar arasında AFP, hCG, Free Estriol bakılmakta, Dörtlü Test için ise buna sadece Inhibin A eklenmektedir. Ancak böylelikle, yalancı pozitiflik oranı oldukça azalmaktadır.
Dörtlü  Test, üçlü teste göre hem yalancı pozitiflik oranını düşürdüğü, hem de belirleme oranını yükselttiği için, çeşitli çalışmalara göre amniosentez ihtiyacını en az % 67 oranda azaltmaktadır.

 HANGİ TARAMA TESTLERİ EN UYGUNUDUR?

Eğer Mümkünse İntegre Test Yaptırmalıdır (Belirleme oranı % 94)
Bunun için 10. ve 13. haftalar arasında USG-NT ve PAPP-A, Free β-hCG, 15. ve 22. haftalar arasında da Dörtlü Test ( AFP, hCG, Free Estriol, Inhibin A ) bakılmalıdır. Veya USG-NT olmadan, yalnızca serum markerlarına bakılarak Serum İntegre Test yaptırılabilir (Belirleme oranı % 85).
Önemli bir anomali olan nöral tube defekti (NTD) ilk dönemde saptanamamakta ve bunu en iyi ortaya koyan marker olan AFP ancak 15. haftadan itibaren anlamlı sonuç vermektedir.
Hastaya Fazla İşlem Yapmak İstemiyorsak, ya da 10.-13. Haftalar Arasını Kaçırmışsanız: Dörtlü Test Yapılmalıdır
Eğer hastadan yalnızca bir tarama testi istenilecek ve tek bir işlem uygulanacaksa, en uygun ve ekonomik yol 15. ve 22. (tercihen 15.-16.) haftalar arasında Dörtllü Tarama Testi  yapmak gerekmektedir.